collection_photo

सम्बन्ध भित्रका व्यवहार र घटनाहरुलाई स्वरुप र प्रभावको भिन्नतामा हेरिएन भने, सापेक्ष रुपमा नहेरी निरपेक्ष रुपमा मात्र विश्लेषण गर्न खोजियो भने यसले विग्रह निम्त्याउँछ

सम्बन्ध भित्रका व्यवहार र…

by nicesanjog

0

Thanks for the...

  1. 0Smile
  2. 0Inspiration
  3. 0Laugh
  4. 0Story
  5. 0Mindtrip
  6. 0Help
  7. 0Feelings

Thank the author

0

Comments


No one has commented on this note yet

Previous
Next