​ေဝး​ေနၾက​ေတာ့လည္​း
​ေဝး​ေနၾကတယ္​
​ေတြးထားရံုပဲ
မင္​းအသံဟာ ၾကားၾကားမၾကာၾကား
နားစြဲ​ေနၿပီးသား

​ေဝး​ေနၾက​ေတာ့လည္​း​ေဝး​ေနၾကတယ

by Hori_zon

0

Thanks for the...

  1. 0Smile
  2. 0Inspiration
  3. 0Laugh
  4. 0Story
  5. 0Mindtrip
  6. 0Help
  7. 0Feelings

Thank the author

0

Comments


No one has commented on this note yet

Previous
Next